cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja – Čovjek – Stroj

Marijan Krivak

Jezik – dispozitiv ili generička bit čovjeka?

Kako očuvati vezu između jezika i mišljenja? Izlaganje se pokreće od ovog temeljnog pitanja u svrhu detekcije toga kako stoji s filozofijom danas, kao medijem tog odnosa (Badiou). Nadalje, ovaj diskurs pokušava objasniti suvremenu vezu koncepta dispozitiva (Foucault – Agamben) i jezika. Cilj je medijskih dispozitiva neutraliziranje profanacijske moći jezika kao čistoga sredstva. Otimajući jezik ljudskome uopće i bitkovnom karakteru njegove spoznatljivosti, kapitalizam nadzire društvenu komunikaciju. Kapital se služi jezikom kao sredstvom širenja vlastite ideologije i navođenja na dobrovoljnu poslušnost. Jezik, koji bi trebao biti čisto sredstvo, u medijskoj sferi izlaže vlastitu prazninu. Jezik se kao nešto najnavlastitije svakome ljudskom entitetu treba osloboditi svoje komunikacijske svrhe. Ne treba nam “više komunikacije”. Ono što nam nedostaje jest stvaranje – otpor prema sadašnjosti (Deleuze&Guattari). Do toga bismo mogli stići ako obnovimo JEZIK kao generičku bit čovjeka. Konačno, dospijevanje u jezik jest i medij dolaska u svijet (Sloterdijk).