cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Vizualni studiji danas – Moć slika

Subversive Art & Theory – raspored

Subota, 9. studenog

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM)

10.00

Marquard Smith, Journal for Visual Culture, glavni urednik
Moć teorije: mjesto i uloga znanstvenih časopisa danas

Glavni urednik jednog od najznačajnijih svjetskih časopisa za vizualnu kulturu s nama će podijeliti osobna iskustva vođenja i uređivanja ove publikacije jedanaest godina nakon njena pokretanja. Doznat ćemo što je bilo potrebno da se Journal for Visual Culture pretvori u stimulativan i istaknut glas u diskusiji o danas najvažnijim fenomenima, koji se dotiču moći slika  u kreiranju suvremenih svjetskih društveno - političkih odnosa.

12.00

Okrugli stol: Pokretne slike ili pokretna teorija? Uloga filmologije u oblikovanju društvene agende za vizualnu kulturu

Vizualni studiji kao znanstvena disciplina razvili su se polazeći pretežito od dviju starijih i istaknutijih vizualnih disciplina – povijesti umjetnosti i filmologije. Radikalni interdisciplinarni karakter vizualnih studija proizlazi upravo iz “nemoguće” kombinacije potpuno različitih tema kojima se zasebno bave povijest umjetnosti i filmologija. Stvarajući jasnu razliku između “visoke” i “niske” kulture, ove dvije teorijske paradigme bave se naizgled međusobno potpuno nepovezanim svjetovima. Okrugli stol pokušat će razjasniti dilemu konvergiraju li ove discipline u društvu spektakla zadržavajući vlastitu osobnost ili vizualni studiji predstavljaju novu posrednu metodu povezivanja jasnih opozicija elitne i popularne kulture.

Sudionici: Asbjørn Grønstad, Sveučilište u Bergenu; Almira Ousmanova, Europsko Sveučilište humanističkih znanosti, Vilnius; Tomislav Brlek, Sveučilište u Zagrebu.

13.30

Performans suvremene hrvatske umjetnice Tajči Čekada, Post Mortem High Fashion

Kino Europa

17.00

W.J.T. Mitchell, Sveučilište u Chicagu
Umjetnosti okupacije. Pregled upotrebe slika i prostora u pokretu Occupy i Arapskom proljeću

Polazeći od svoje recentne knjige Occupy: tri razmatranja neposluha (Chicago, 2013), napisane u suradnji s Michaelom Taussigom i Bernardom Harcourtom, W. J. T. Mitchell, jedan od vodećih teoretičara vizualnih studija, diskutirat će o moći slika i važnosti vizualne kulture za razumijevanje načina na koje suvremeni mediji ulaze u političku arenu, te što je točno "u igri" (vizualno i politički) u recentnim događanjima u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim arapskim zemljama.

Nedjelja, 10. studenog

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM)

10.30

Predstavljanje knjige Bojane Kunst: Umjetnik radi. Srodnost umjetnosti i kapitalizma

Sudjeluju: Bojana Kunst, Goran Sergej Pristaš, Marko Kostanić

Umjetnik radi Bojane Kunst preokreće neoliberalnu perspektivu i time je savršeno tempiran, tj. u razdoblju uvođenja strogih mjera. Zaključke uglavnom povlači iz argumenta da se umjetnost više ne treba reafirmirati kao društveno relevantna i korisna aktivnost jer bi je to zatvorilo unutar imanentne kapitalističke (i populističke) proizvodnje vrijednosti. Umjesto toga umjetnost treba ponovno pronaći svoju materijalnu osnovu i „okupirati“ upravo one apstrakcije koje omogućuju održanje kapitalističkog sistema i reproduktivnost kapitala. Knjiga bi voljela podsjetiti umjetnost – koja je posljednjih desetljeća konstantno prakticirala politku – da je zaboravila na svoju moć povezivanja sposobnosti apstraktnog (mišljenja) s postojećim apstrakcijama (vrijednost, kapital, produktivnost, novac, udobnost, vrijeme i sl.).

12.00

Razgovor o knjizi Suzane Marjanić Kronotop hrvatskog performansa: od Travelera do danas

Knjiga teži prezentiranju teoretskog i praktičnog praćenja performativnih aktivnosti u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća do danas. Detaljna analiza uključuje metodološke pristupe teoriji suvremene umjetnosti kao i ostale humanističke znanosti s ciljem opisivanja i objašnjavanja fenomena trenutne umjetničke prakse subverzije društvenih i kulturnih obrazaca djelovanja.

Sudjeluju: Tvrtko Zebec, Dubravka Crnojević-Carić, Damir Bralić, Višnja Rogošić, Miško Šuvaković, Jerko Denegri, Žarko Paić, Suzana Marjanić

14.00

Rasprava o statusu i recepciji novih teorija suvremene umjetnosti, vizualne kulture i studija performansa u časopisima Život umjetnosti i TVRĐA

Sudjeluju: Leonida Kovač, Ivana Mance, Žarko Paić

15.00

Dalibor Martinis – PERFORMANSI na filmu

16.00

Community Art
Okrugli stol: Osobno iskustvo društvene prakse

Sudjeluju: Aleksandar Battista Ilić, Ivana Keser, Nives Sertić, Bojan Mucko, Vanja Babić

Razgovor će biti vođen na temu percepcije praksi društvene umjetnosti: najprije o pitanju kako se društvena percepcija kao gesta i iskustvo izmjenjuje među generacijama, a zatim o važnosti mrežnog i grupnog iskustva. Gesta ima potencijal perceptualnih alata, svjedočenja i odgovora. Na koji način takva gesta proširuje opažanje izvan formata vizualnog na sva čula, pa onda i na socijalnu percepciju? Kako pritom propituje normu selektiranih percepcija u društvenom formatu (pisanih normi i zakona), u formatu zajednice (običajnih, nepisanih normi) i osobno (autocenzure)? Kada prenošena iskustva postanu svjedočanstva, a kada konstrukt? Kada gesta pokušava postati ljudskom gestom? Pripadnici starijih i mlađih generacija govore o osobnim iskustvima.

17.00

Performans suvremenog hrvatskog umjetnika Siniše Labrovića, Fontana

17.15

Udruga Domino
Okrugli stol: Transgresija kanona performansa

Sudjeluju: Zvonimir Dobrović, Nicole Hewitt, Grupa ABS, Michael Arzt

Udruga Domino aktivna je na hrvatskoj i međunarodnoj kulturnoj sceni već 11 godina s festivalima Queer Zagreb, Perforacije, Queer New York te od prošle godine i s cjelogodišnjim kulturnim programom naziva Queer Sezona. U okviru svoga djelovanja oduvijek se isticala inovativnim pristupom izvedbenim umjetnostima te miješanjem naizgled nespojivog. Kroz programe se oduvijek težilo rubnim područjima izvedbenih umjetnosti, ne samo sadržajno, već i po umjetničkim formama, a i njima se oduvijek bavilo kroz transgresiju, kroz brisanje žanrovskih datosti. Na okruglom će stolu Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor programa udruge Domino, uz goste Michaela Arzta, Nicole Hewitt i Grupu ABS ukazati na promjene koje se događaju u svakodnevnici izvedbenih praksi, te zašto je bitno i što uopće znači da se sam performans mijenja, odnosno da se njegova pozicija mijenja u suvremenom umjetničkom pejzažu.