cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja – Čovjek – Stroj

Boris Gunjević

Transhumanost protiv terora sigurnosti

U svom članku pod nazivom “Postscript o društvima nadzora” Gilles Deleuze je predstavio Foucaultovu biopolitičku skicu kako je društvo suverenosti i discipline postalo društvo nadzora. U Deleuzeovoj genealoškoj refleksiji predstavljena je putanja koja anticipira razvoj koji se upotpunjuje društvom spektakla s jedne strane i društvom organiziranom oko ideje sigurnosti s druge. U našem izlaganju pokazat ćemo kako je društvo u kojem trenutno živimo društvo opsjednuto različitim oblicima sigurnosti koji nisu ništa drugo nego paranoidna iluzija koja graniči s terorom. Kako bismo dekonstruirali ideju sigurnosti okrenut ćemo se ideji transhumanizma čije začetke nalazimo kod Dantea, a napose koristit ćemo se radovima Foucaulta i Agambena. Njihovi uvidi i istraživanja će nam poslužiti u namjeri da transhumanizam vidimo kao moguću alternativu.