cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Biopolitika i transformacija kulture: filozofija – demokracija – slika

Živimo u doba kada biopolitika globalnoga kapitalizma, onako kako ju je odredio Michel Foucault i na njegovim tragovima preusmjerio Giorgio Agamben, postaje temeljna riječ-pojam kao uvjet mogućnosti razumijevanja transformacije kulture u suvremenom društvu. Takvo stanje iziskuje nove konceptualne alate za shvaćanje čovjeka i njegova novoga svijeta, a ujedno je izazov za teorijsko promišljanje suvremenosti zato što znanosti nadilaze tradicionalno razdvojena područja prirode i čovjeka u težnji za pozitivnim ozakonjenjem diskursa racionalnosti kao jedino obvezujućeg za maksimiranje profita društva na svjetskom tržištu. No, što kada biopolitika nadomješta svojom moći humanističko shvaćanje kulture? Ima li još prostora za autonomno djelovanje i pod kojim uvjetima? Doznajte više na simpoziju.

Slika i anti-slika. Julije Knifer i problem reprezentacije

Centar za vizualne studije iz Zagreba pokreće znanstveno istraživanje koje ima za cilj promotriti Kniferov opus iz kritičkog rakursa različitih humanističkih i društvenih disciplina kako bismo pokušali doprijeti do značenja meandra neovisno o konkretnim formalnim izvedbama i aktualnom epistemološkom utemeljenju. Istraživanjem želimo produbiti i proširiti razumijevanje Kniferovog slikarstva iz raznovrsnih perspektiva kritičko-teorijskih diskursa koji bi proučavanju poznatog i prepoznatljivog opusa trebali dati novu spoznajnu, kritičku i metodološku vitalnost. U istraživanje se mogu uključiti znanstvenici i doktorandi iz različitih područja znanja, kustosi, kritičari, kao i svi oni koji smatraju da mogu na originalan način sagledati pojedine segmente Kniferovog opusa pomoću konzekventno primijenjenog kritičko-teorijskog aparata, te ponuditi nova tumačenja. Više o projektu doznajte ovdje.

Objavljen drugi broj online časopisa IMAGES – Journal for visual studies

Tema drugog broja međunarodnog on-line časopisa Images – Journal for visual studies su kritičke analize različitih aspekata vizualne kulture. Tekst Krešimira Purgara donosi kraći osvrt na disciplinu vizualnih studija dvadeset godina nakon njenog neformalnog utemeljenja. Marko Stamenković bavi se perspektivom suvremenih epistemoloških procesa koje sagledava iz postkolonijalne perspektive. Silvia Casini piše o novom eksperimentalnom dokumentarcu Jean-Luca Godarda Je vous salue, Sarajevo analizirajući ga iz teorijske pozicije vizualnih studija. Ilaria Fornacciari donosi zanimljiv esej o utjecaju rodonačelnika klasične ikonologije Erwina Panofskog na filozofske uvide Michela Foucaulta. Naposljetku, Nemanja Zvijer bavi se načinima na koje su partizanski filmovi s područja bivše Jugoslavije stvarali inherentan sustav vrijednosti. Sve tekstove pronaći ćete ovdje.

Znanstveno-istraživačku i izdavačku djelatnost Centra sufinanciraju Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.