cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Estetika i tehno-znanosti danas

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA i Centar za vizualne studije iz Zagreba organizirali su 18. lipnja 2014. godine u Vili Arko interdisciplinarni simpozij s temom ESTETIKA I TEHNO-ZNANOSTI DANAS na kojem su filozofi i teoretičari suvremene umjetnosti i novih medija analizirali načine na koje se u digitalno doba masovnih komunikacija uspostavlja odnos između tradicionalnih kategorija umjetnosti i različitih novonastalih znanosti i tehnologija (neuroznanosti, kognitivizam, kibernetika). Simpozij je imao zadatak propitati nove teorijske putove u razumijevanju naše tehno-kulture s kojom estetika otvara mogućnosti konstrukcije novih svjetova imaginacije. Više o simpoziju doznajte ovdje.

Vizualni studiji danas – Moć slika

Centar za vizualne studije, Zagreb, TVRĐA – časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti, Hrvatsko društvo pisaca, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i udruga "Bijeli val", Zagreb, pozivaju vas da prisustvujete četverodnevnom programu pod nazivom Vizualni studiji danas – Moć slika. Program se sastoji od međunarodne znanstvene konferencije Vizualni studiji kao akademska disciplina koja se održava 7. i 8. studenog 2013. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, te od serije javnih predavanja, okruglih stolova i performansa pod nazivom Subversive Art & Theory, a što će se odvijati u zagrebačkom ZKM-u i kinu Europa 9. i 10. studenog. Nakon simpozija Vizualna konstrukcija kulture, koji smo organizirali 2007., ovo četverodnevno događanje ima za cilj provjeriti aktualni status discipline vizualnih studija u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Međunarodni otvoreni poziv izazvao je veliki interes znanstvenika iz cijelog svijeta, a izabrano je trideset četvero predavača koji će kroz svoja izlaganja, te kroz diskusije s publikom pokušati odgovoriti na suvremene izazove akademskog etabliranja znanosti o slici i vizualne kulture općenito. Pored izabranih stručnjaka, bit će nam posebno zadovoljstvo predstaviti W.J.T. Mitchella, profesora sa Sveučilišta u Chicagu i jednog od najpoznatijih promicatelja vizualnih studija u svijetu; zatim Marquarda Smitha s londonskog Sveučilišta Westminster, te osnivača i glavnog urednika danas već kultne publikacije Journal for Visual Culture; kao i Michelea Cometu sa Sveučilišta u Palermu koji je jedan od najsvestranijih pripadnika tzv. europske kontinentalne škole vizualnih i kulturalnih studija.

Interdisciplinarni znanstveni simpozij: Suvremena umjetnost u doba spektakla

Pozivamo vas na jednodnevni znanstveni simpozij Suvremena umjetnost u doba spektakla, koji će se održati 13. lipnja 2013. u dvorani HDP-a u Basaričekovoj 24. Skup organiziraju Hrvatsko društvo pisaca, časopis Tvrđa i Centar za vizualne studije iz Zagreba. Simpozij će, među ostalim, pokušati odgovoriti na pitanje ima li umjetnost u suvremeno doba kao moć vizualnih komunikacija još uopće snagu nadilaženja društvene ravnodušnosti i političke zapalosti u žrvanj post-demokracije u kojoj postoje samo elite i oligarhijske strukture moći koje ideologijski koriste umjetnost kao novu estetsku paradigmu dizajniranja životnoga svijeta? Program simpozija pogledajte ovdje.

Poziv na sudjelovanje: Međunarodni znanstveni simpozij Vizualni studiji kao akademska disciplina

Međunarodni znanstveni simpozij Vizualni studiji kao akademska disciplina želi okupiti široki krug sveučilišno orijentiranih teoretičara kako bi zajednički razmotrili načine na koje razmišljaju i podučavaju o slikama, prije svega o njihovim preklapajućim značenjima do kojih dolazi intermedijalnim umrežavanjima različitih vizualnih praksi, te transdisciplinarnim analizama suvremenih teorija. Ovaj simpozij želi ispitati teorijski legitimitet širokog područja vizualnih reprezentacija – umjetnosti, filma, fotografije, dizajna, mode i performansa – ali i razmotriti disciplinarni status samih vizualnih studija kao (etablirane) znanstvene paradigme. Više

Objavljen prvi broj on-line časopisa IMAGES – Journal for visual studies

Prvi specijalizirani on-line časopis za vizualne studije u Jugoistočnoj Europi, IMAGES  ̶  Journal for visual studies, predstavio je svoje inauguracijsko izdanje. Tema broja je Realities in pictures: body, movement, culture i obuhvaća članke iz povijesti umjetnosti, kulturne antropologije, mediologije i znanosti o slici. Namjera izdavača, Centra za vizualne studije iz Zagreba, je da časopis ubuduće izlazi isključivo na engleskom jeziku kako bi omogućio međunarodnu afirmaciju širokom krugu znanstvenicima, te etablirao univerzalne znanstveno-kulturne veze u neograničenom virtualnom području svjetskog znanja. Pozivamo sve zainteresirane autore da se odazovu pripremama redakcije za izdavanje sljedećeg broja i pošalju svoje originalne znanstvene tekstove, eseje, prikaze i recenzije knjiga iz područja vizualnih studija do 15. prosinca 2013. Tema drugog broja je After visual (studies) turn: What happened to pictorial representation? Više o časopisu IMAGES potražite ovdje.

Simpozij: Medijska slika svijeta – Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći

Hrvatsko društvo pisaca, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa i Centar za vizualne studije iz Zagreba organiziraju u Zagrebu 13. i 14. lipnja 2012. godine u Vili Arko, Basaričekova 24, interdisciplinarni simpozij na temu Medijska slika svijeta: Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći. Pozivamo Vas da sudjelujete na simpoziju i pridonesete svojim prilozima znanstvenoj artikulaciji medijskih studija u svjetlu suvremenih interdisciplinarnih promišljanja odnosa informacijsko-komunikacijskih tehnologija, društva, politike, umjetnosti i kulture. Više informacija o temama simpozija, kao i poziv na sudjelovanje, pronaći ćete ovdje.

Završeno istraživanje Vizualna kultura i novi mediji

Čini se da nema boljeg okružja za proučavanje slika od onog medijskog. Svaka slika je u nekom mediju (slikarstvo, kiparstvo, film, fotografija, televizija itd.), a sve zajedno možemo ih u nekom obliku naći u novim medijima kao što su Internet ili World Wide Web. Vizualna kultura modernog društva i mediji stoga imaju zanimljivu povijest odnosa. Bilo da medije shvaćamo kao “materijalnu društvenu praksu” (R. Williams), bilo da ih kao sveprisutne otkrivamo u kompjuterizaciji društva (L. Manovich), nije ih moguće razumjeti bez slika. U oba slučaja, kako lijepo ističe W.J.T. Mitchell, slike su njihova “primarna moneta”. Medij nije samo sredstvo pomoću kojeg izvršavamo neki radnju, nije samo alat ili društvena platforma, on je okoliš u kojem “žive slike ili persone, i utjelovljenja koja nam se obraćaju, a kojima se s druge strane mi možemo obraćati”. Iz te perspektive i govor i pismo su samo još dvije vrste medija: jedan se utjelovljuje u akustičkim, a drugi u grafičkim slikama. Više o projektu

Centar za vizualne studije osnovao podružnicu u Makedoniji

Još od osnutka Centra za vizualne studije u Zagrebu, krajem 2005. godine, znali smo da započinjemo avanturu koja može uspjeti jedino ako naše aktivnosti proširimo izvan granica Hrvatske, ako postanemo dijelom europskog kulturalnog i znanstvenog prostora, te ako se umrežimo na projektnim i institucionalnim razinama. Naše članstvo u radnoj skupini Visual Culture in Europe sada je obogaćeno još jednim institucionalnim iskorakom: sredinom 2011. osnovali smo Centar za vizualne studije Skopje koji je već počeo radom i kojemu želimo svaki mogući uspjeh. Drago nam je da smo za voditelja makedonskog Centra uspjeli angažirati Safeta Ahmetija za kojeg smo uvjereni da će ovoj našoj regionalnoj inicijativi dati očekivani zamah. Makedonski Centar već ima svoje stranice koje možete pogledati ovdje.

Vizualiziranje Europe na Sveučilištu u Barceloni

Druga konferencija znanstveno-stručne inicijative pod nazivom Visual Culture in Europe (VCE) održat će se 11. i 12. travnja 2011. u Španjolskoj, na sveučilištu u Barceloni. Nakon prve konstituirajuće konferencije održane 2010. u Londonu na Sveučilištu Westminster, drugi po redu skup ima za cilj pozabaviti se specifičnim problemima europskog kulturalnog prostora u kontekstu nove znanstvene i teorijske paradigme koju su ponudili vizualni studiji. Organizatori pozivaju sve zainteresirane teoretičare vizualne kulture, profesore, studente, kustose i vizualne umjetnike da svojim sudjelovanjem na skupu u obliku predavanja, prezentacije ili okruglog stola pokušaju dati svoj doprinos odgovorima na sljedeća pitanja: Na koji način vizualna kultura sudjeluje u preoblikovanju Europe? Koji se sve interkulturalni izazovi pojavljuju u domeni vizualnog nakon proširenja Europske Unije na zemlje Istočne Europe? Kojim sredstvima i s kakvim uspjehom »male« europske zemlje i»mali« europski jezici ostvaruju prostor vlastitog vizualnog, kulturalnog i nacionalnog identiteta?

O sudjelovanju na konferenciji opširnije ovdje (PDF, 37 kb).

Prvi dio projekta Visual Culture Studies in Europe:
znanstveni skup na Sveučilištu Westminster

Centar za vizualne studije pozvan je da sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu pod nazivom Visual Culture Studies in Europe. Riječ je o prvoj sustavnoj inicijativi koja bi trebala odrediti status i dosege vizualnih studija na Starom kontinentu i priključiti se najsuvremenijim oblicima proučavanja vizualnih fenomena danas. Ovaj poziv je, s jedne strane, bio potaknut kako neslućenim razvojem medijatiziranih vizualnih iskaza i sve izraženijom dominacijom američke škole vizualnih studija, tako i sadašnjim te ranijim projektima Centra koji nas legitimiraju kao kompetentnog suradnika. Više

Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost

Centar za vizualne studije pokrenuo je novi znanstveno-stručni projekt pod nazivom Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost. Znanost o slici (Bildwissenschaft) artikulirani je sklop novonastalih humanističkih znanosti koje se u doba zaokreta spram slike (iconic turn) krajem XX. stoljeća usmjeravaju istraživanju epistemologijskih problema vizualne kulture suvremenosti. Glavni teoretičari znanosti o slici poput, primjerice, Boehma, Beltinga, Graua, Sachs-Hombacha, Wiesinga, Groysa i drugih, svojim su prilozima učvrstili razumijevanje svijeta umjetnosti kao promijenjenoga odnosa života, tehnologije, znanosti i kulture. Slika koja stoji u temelju nove postdisciplinarne znanosti jest slika koja se umjetno/umjetnički generira iz tehničke informacije i tako postaje interaktivnom komunikacijom širokog kruga korisnika. Na taj je način i sam tradicionalan pojam likovne umjetnosti zamijenjen vizualnim umjetnostima u digitalno doba. Više

Znanstveno-istraživačku i izdavačku djelatnost Centra sufinanciraju Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.